Modernizacija dizala – KSAVER – poslovno-stambeno-trgovački kompleks

KSAVER koso dizalo – modernizacija, 01/2021